home / Bestuur

Bestuur

Stichting Hospice Hoeksche Waard is in 2003 opgericht en wordt geleid door een bestuur van  vijf leden, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. De dagelijkse leiding van de hospice is in handen van drie coördinatoren. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur.  Elk lid van het bestuur kent een eigen verantwoordelijkheid en specialisme, staand van links naar rechts:

  • Angelic de Jong is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie
  • Arie Groenendijk is penningmeester en behartigt alle financiële zaken
  • Katie Waling is gespecialiseerd in zorgverlening
  • Marc van Dijk is voorzitter en notaris te Oud-Beijerland
  • Hans Nobel is gespecialiseerd in subsidie en regelgeving.