home / Palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg thuis

Opgeleide vrijwilligers bieden een ieder en diens naasten in de laatste levensfase (waar nodig en gewenst) tijd, aandacht en ondersteuning aan.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Sinds 1 januari 2018 is het ook mogelijk om via de Stichting Hospice Hoeksche Waard palliatieve zorg bij u thuis te ontvangen. Binnenkort wordt de informatie op deze site over palliatieve zorg bij u thuis via de Stichting Hospice Hoeksche Waard verder uitgewerkt.

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Meer informatie over de VPTZ kunt u hier vinden.

Onze coördinatoren

Marian Burger

Coordinator hospice

Email

Janny Schilperoord

Coordinator hospice

Email

Hanke Ligthart

Coordinator hospice

Email

Ellis Verheul

Coordinator VPTZ

Email

Connie Vriens-Kruithof

Coordinator VPTZ

Email

Caroline Wols

Beleidsmedewerker

Email