home / Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stichting Hospice Hoeksche Waard Zorg is in handen van onze directeur-bestuurder, Miek van den Boogaard.
Zij vormt samen met de coördinatoren het coördinatieteam.
Het coördinatieteam, van links naar rechts op de foto:

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die zich allen op vrijwillige basis inzetten.