home / Disclaimer

Disclaimer

Hospice Hoeksche Waard heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website. Hospice Hoeksche Waard kan echter niet instaan voor de juist- en volledigheid of voor de actualiteit van de op deze site beschikbare informatie.

De gebruiker dient er op bedacht te zijn dat deze informatie geregeld verandert. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie.

Hospice Hoeksche Waard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan die het gevolg is van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar sites van derden of het onjuist aangeven van prijzen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de site.

Voor de volledigheid raden wij u aan de website in een van de volgende browsers te bekijken:IE 6.0 of hoger / Firefox 3.0 of hoger / Safai & Netscape 3.0 of hoger.

Deze website is gerealiseerd door LARTCRAFT multimedia solutions en wordt beheerd door Hospice Hoeksche Waard.

(Een deel van de ) Foto’s zijn gemaakt door Leontine van der Stouw : http://www.10fotografie-webdesign.nl/