home / Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Wanneer u een vraag heeft over de hospice dan kunt u gerust contact opnemen via het contactformulier.

Hoe lang kun je als gast verblijven in een hospice?

Opname in onze hospice is mogelijk voor mensen van wie de levensverwachting door de behandelend arts wordt ingeschat op drie maanden of korter. Voor opname in onze hospice heeft u een verklaring nodig van de behandelend arts, waarin staat dat u behoefte heeft aan Palliatieve Terminale Zorg (PTZ).

Is er een wachtlijst?

Via de website https://palliaweb.nl/palliatievezorgzoeker is te zien of er vrije bedden zijn in onze hospice.
Onze hospice heeft negen gastenkamers. Daardoor kunnen we elke gast optimale zorg en aandacht geven. Wij kunnen nooit van te voren zeggen wanneer er plaats is. Neem daarom altijd én tijdig contact met ons op. Als er geen kamer vrij is, dan wordt er in overleg naar een oplossing gezocht.

Kan iedereen een verblijf in de hospice betalen?

De eigen bijdrage in onze hospice is € 35,- per dag. Wij vinden dat de kosten nooit een belemmering mogen vormen voor opname in onze hospice. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met één van onze coördinatoren.

Moet je lid zijn van een kerk om in de hospice te verblijven?

Nee, je hoeft geen lid van een kerk te zijn. Hospice Hoeksche Waard is er voor elke inwoner van de Hoeksche Waard en omgeving die ouder is dan achttien jaar ongeacht diens geloof of levensovertuiging.

Is bezoek altijd welkom?

In overleg met de gast is bezoek altijd welkom. We hebben normaal gesproken geen bezoektijden in de hospice.
Momenteel, gezien de situatie rondom corona, hebben we een aangepaste bezoekregeling. Wilt u op bezoek komen, neem dan altijd eerst contact op met de contactpersoon van de gast.

Zijn er logeermogelijkheden?

Wanneer de familie geroepen is om te waken, is er de mogelijkheid om te blijven overnachten in onze logeerkamer. Ook is het eventueel mogelijk om bij de gast op de kamer te overnachten.

Kunnen familie en vrienden mee-eten?

In overleg kunnen bezoekers blijven mee-eten. We vragen hier een kleine vergoeding voor: € 3,50 voor een broodmaaltijd en € 7,50 voor een warme maaltijd.

Mag er gerookt worden in de hospice?

Roken is in huis helaas niet toegestaan, zelfs niet op uw kamer. In onze tuin hebben we een tuinhuis met verwarming waar gerookt kan worden. Wij brengen u hier graag naar toe, wanneer u maar wilt.

Hoe word ik vrijwilliger?

Onze vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de zorg die wij verlenen. Iedere dag zijn er acht vrijwilligers nodig, die twee aan twee in diensten van vier uur in de hospice aanwezig zijn. Zij helpen bij alle dagelijkse werkzaamheden en zijn er voor onze gasten en hun naasten.

Elke vrijwilliger krijgt een opleiding. Hierin worden alle facetten van het omgaan met mensen die ernstig ziek zijn uitgebreid behandeld. U kunt zich voor deze opleiding opgeven door het inschrijfformulier op de site in te vullen en op te sturen. Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn, nodigen we u uit voor een intakegesprek.

Wat doet u met wensen van gasten of familieleden?

Aan alle wensen van onze gasten proberen we tegemoet te komen. Zowel de verpleegkundigen als de vrijwilligers maken tijd voor allerlei extra zorg zoals samen televisie kijken, puzzelen of voorlezen. We maken samen met iemand een kleine wandeling door de tuin of doen met de rolstoel een rondje door het dorp. Een enkele keer wordt er samen boodschappen gedaan. Maaltijden worden in onze eigen keuken klaargemaakt en samengesteld zoals de gast het graag wil.

We werken ook nauw samen met Stichting Ambulance Wens. Zij vervullen laatste wensen van mensen die niet lang meer te leven hebben. Bij de wensen van deze stichting wordt het vervoer verzorgd met speciaal ontworpen ambulances die van alle gemakken zijn voorzien. Klik voor meer informatie op www.ambulancewens.nl.

Wat is complementaire zorg?

Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Zorg die de behandeling compleet maakt. Deze zorg is vooral gericht op het bevorderen van welbevinden en comfort. Een ontspannende hand- of voetmassage bijvoorbeeld of een voetenbad. Een verdamper met lavendelolie op de kamer kan rust en ontspanning geven. Onze gasten vinden het vaak een fijne ervaring. Ook het luisteren naar muziek of speciale ademhalingsoefeningen vallen onze complementaire zorg. Alle verpleegkundigen en een groot aantal vrijwilligers in Hospice Hoeksche Waard zijn geschoold in het geven van deze zorg.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatief betekent verlichtend, verzachtend. Het is heel anders dan curatieve zorg. Die zorg is gericht op genezing van een ziekte. Wanneer genezing niet meer mogelijk is, is er sprake van palliatieve zorg. Geen dagen toevoegen aan het leven, maar zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dagen die resten. Het lijden zoveel mogelijk beperken bijvoorbeeld door een goede pijnbestrijding. De begeleiding van naasten van de gast is ook onderdeel van de palliatieve zorg die in de hospice geboden wordt. Meer informatie op www.palliatievezorg.nl.

Wat is palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Het heeft als doel onbehandelbaar lijden te verlichten en niet -zoals sommigen denken- het leven te verkorten.

Voordat er palliatieve sedatie plaatsvindt, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

- de patiënt bevindt zich in de stervensfase;
- er is sprake van onbehandelbare symptomen zoals lichamelijke pijn, ernstige verwardheid, grote angst of benauwdheid;
- het toepassen van de sedatie moet goed doorgesproken zijn met de patiënt en zijn naasten.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is levensbeëindiging door een arts op verzoek van een patiënt met het doel een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Bij euthanasie dient een arts de patiënt op zijn verzoek op een afgesproken tijd een dodelijk medicament toe.

In Hospice Hoeksche Waard wordt geen euthanasie uitgevoerd Dat is een principiële keuze van de oprichters en het huidige bestuur. Bij ons kennismakingsgesprek lichten wij dit onderwerp ook toe.

Als blijkt dat tijdens het verblijf in de hospice er toch een euthanasiewens is, zullen wij onze gast begeleiden in zijn beslissingen. In nauw overleg met de gast en zijn naasten gaan wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. Euthanasieverzoeken ontstaan soms vanuit een angst voor het naderende levenseinde en de vrees voor pijn en aftakeling. Door aandachtige zorg en intensieve aandacht voor het stervensproces kan de vraag naar euthanasie op de achtergrond raken.

Stervensfase en laatste zorg

In Hospice Hoeksche Waard wordt er door de artsen en verpleegkundigen gebruik gemaakt van het Zorgpad Stervensfase. Als de periode van de stervensfase is aangebroken, gebruiken wij het zorgpad om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de gast, zijn naasten en de betrokken hulpverleners te waarborgen. Het zorgpad is een soort zorgdossier, d.w.z. een checklist en evaluatie in één.

De drie onderdelen waaruit het zorgpad bestaan zijn:

- beoordeling van de gast aan het begin van de stervensfase;
- beoordeling van de persoonlijke problemen: registratie van symptoomlast en interventies;
- overlijden en zorg na overlijden.

De zorg na het overlijden

Na het overlijden wordt met de nabestaanden overlegd over de persoonlijke wensen van de gast en de nabestaanden. Wij willen nabestaanden zo veel mogelijk in de gelegenheid stellen een taak te vervullen bij de laatste zorg van hun dierbare, zoals het kiezen van kleding voor de overledene, het meehelpen met de verzorging en de kamer de sfeer van uw persoonlijke wensen geven.

Mocht u als nabestaande geen actieve rol kunnen of willen spelen, dan zal de laatste zorg door de verpleegkundige met een vrijwilliger of coördinator worden verzorgd.

Na de laatste zorg wordt er met een uitvaartondernemer van uw keuze overlegd over het uitgeleide doen van uw dierbare. De uitvaartondernemer zal in samenspraak met u de overledene in de kist van uw keuze overbrengen naar de plek waar uw dierbare opgebaard gaat worden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor meer informatie kunt u de onderstaande sites bezoeken. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

www.palliatievezorg.nl
www.palliatieve-zorg.startpagina.nl
www.agora.nl
www.ahzn.nl
www.vptz.nl
www.netwerkpalliatievezorg.nl/hoekschewaard

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Wij doen er als hospice alles aan om een goede dienst te verlenen met respect voor onze gasten, betrokkenen en vrijwilligers.
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat u een klacht heeft, dan horen wij dit graag.
Samen met de betrokkenen zullen we er alles aan doen om de klacht op te lossen.
Indien de gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u contact opnemen met onze klachtfunctionaris. Voor onze klachtenprocedure kunt u terecht bij onze directeur-bestuurder.

“Iedereen die op bezoek kwam werd verwend. Ik heb iedereen laten weten dat mijn man op een 7-sterren locatie is verzorgd ...”

Een van de vele ervaringen binnen de Hospice Hoeksche Waard.

Lees meer ervaringen