home / Keurmerk PREZO Hospicezorg

Keurmerk PREZO Hospicezorg

 

 

Hospice Hoeksche Waard Zorg is aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en in het bezit van het keurmerk PREZO Hospicezorg.
Het keurmerk PREZO Hospicezorg is specifiek ontwikkeld voor de zorg voor de mensen in de laatste drie maanden van hun leven en de (na)zorg voor naasten.

Sinds 2020 zijn we als hospice in het bezit van het keurmerk. Dit keurmerk is 3 jaar geldig, waarbij na anderhalf jaar een tussentijdse audit plaats vindt.

In april 2023  vond er weer een audit plaats door onafhankelijke auditoren van Stichting Perspekt. Zij toetsen aan de hand van documenten en gesprekken met beroepskrachten, vrijwilligers, gasten en naasten of wij als organisatie nog steeds voldoen aan alle gestelde voorwaarden.  We behaalden die dag een score van maar liefst 100%.