home / Keurmerk PREZO Hospicezorg

Keurmerk PREZO Hospicezorg

 

 

Hospice Hoeksche Waard Zorg is aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en in het bezit van het keurmerk PREZO Hospicezorg.
Het keurmerk PREZO Hospicezorg is specifiek ontwikkeld voor de zorg voor de mensen in de laatste drie maanden van hun leven en de (na)zorg voor naasten.

Eind 2019 vond de audit plaats door onafhankelijke auditoren van Stichting Perspekt. Zij toetsten aan de hand van documenten en gesprekken met beroepskrachten, vrijwilligers, gasten en naasten of wij als organisatie voldeden aan alle gestelde voorwaarden. Na de  auditdag kwamen de auditoren unaniem met een positief advies voor certificering: “In Hospice Hoeksche Waard Zorg wordt gewerkt met  compassie en professie”.

Begin 2020 werd het Keurmerk aan ons toegekend. Dit keurmerk is 3 jaar geldig, waarbij na anderhalf jaar een tussentijdse audit plaats zal vinden.