home / Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

De laatste levensfase, nooit te vroeg om erover te praten

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. Afhankelijk van uw wensen kan dit kan bij u thuis of bij ons in het hospice plaatsvinden.

Ons uitgangspunt is dat ieder mens tot het laatst toe van betekenis is.

Hoe je het zelf ziet en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander zijn levensvragen die niet zo maar beantwoord kunnen worden. Een zorgzame samenleving heeft baat bij meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid. Door met elkaar te praten komt men te weten wat de wensen zijn. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, wordt de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit zijn onderwerpen die naast de medische zorg die in de palliatieve zorg ter sprake komen.

Nadenken en praten over de laatste levensfase is echter niet gemakkelijk en daarom is elke hulp welkom. Er zijn handvatten, informatie en activiteiten beschikbaar voor een breed publiek en professionals om gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Deze zijn beschikbaar op de website ik wil met je praten.

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met het hospice op onderstaand telefoonnummer.