home / Vrijwillige palliatieve zorg thuis

Vrijwillige palliatieve zorg thuis

Heeft u thuis hulp nodig?

Het is ook mogelijk, dat de zieke liever thuis wil blijven, ook dan is er hulp mogelijk. Sinds 1 januari 2018 biedt de Stichting Hospice Hoeksche Waard ondersteuning met behulp van deskundige vrijwilligers. Zij leveren geen verpleegkundige of huishoudelijke zorg, maar willen ”er zijn” met aandacht voor de patiënt en de mantelzorger. Zij kunnen in overleg een paar uur komen, zodat u als mantelzorger ook even iets voor uzelf kunt doen, misschien uw verhaal kwijt kunt of even een boodschap kan doen.
Deze hulp is mogelijk zonder indicatie vanaf het moment dat iemand levensbedreigend ziek is en de zorg thuis moeilijker wordt voor de mantelzorger, bv omdat je iemand niet meer alleen wil laten.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de hospice. Samen met u wordt er dan gekeken wat er nodig en mogelijk is en welke vrijwilliger in uw situatie zou kunnen passen.