home / Kosten verblijf Hospice Hoeksche Waard

Kosten verblijf Hospice Hoeksche Waard

De kosten van een verblijf in onze hospice worden vergoed door de ziektekosten-verzekering. Hiervoor is een indicatie nodig die gedaan wordt door de verwijzende arts.

Omdat niet alle kosten gedekt zijn, vragen wij  in onze hospice van de gast een bescheiden eigen bijdrage.

De eigen bijdrage bedraagt voor het jaar 2024 € 35,- per dag. Overigens gaan wij ervan uit dat de hoogte van de eigen bijdrage nooit een belemmering mag vormen voor opname in onze hospice.