home / Kosten verblijf Hospice Hoeksche Waard

Kosten verblijf Hospice Hoeksche Waard

De kosten van een verblijf in onze hospice worden vergoed door de ziektekosten-verzekering. Hiervoor is een indicatie nodig die gedaan wordt door het verpleegkundig team van de hospice.

Omdat niet alle kosten gedekt zijn, vragen wij  voor het verblijf in onze hospice van de gast een bescheiden eigen bijdrage. In veel gevallen wordt die bijdrage door een aanvullende ziektekostenverzekering vergoed. Of dit ook voor u geldt, kunt u navragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Meer informatie hierover is ook te vinden op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hospice

De eigen bijdrage bedraagt voor het jaar 2022 € 35,- per dag. Overigens gaan wij ervan uit dat de hoogte van de eigen bijdrage nooit een belemmering mag vormen voor opname in onze hospice.