home / nieuws / Ontwikkelingen in Hospice Hoeksche Waard

Ontwikkelingen in Hospice Hoeksche Waard

Ontwikkelingen in Hospice Hoeksche Waard

De kwaliteit

Hospice Hoeksche Waard is al enige tijd volop in ontwikkeling. Een belangrijke reden voor deze ontwikkelingen is dat we de goede kwaliteit van de zorg nog verder willen professionaliseren. Onze gasten verdienen de best mogelijke zorg en aandacht vanuit lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel oogpunt. Hier wordt dagelijks door zeer betrokken zorgverleners en vrijwilligers met veel plezier aan gewerkt.
We streven  een hoge kwaliteit van zorg en expertise op het gebied van palliatieve zorg na. In dat kader is circa 2 jaar geleden het traject ingezet om het PREZO keurmerk voor hospices te gaan halen. We zijn hiermee goed op weg en we hopen de audit hiervoor in december 2019 positief af te sluiten.

 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Sinds 2018 wordt vanuit de hospice ook Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg  (VPTZ) thuis verleend. Naast de zorg in de hospice is dat een mooie aanvulling in de Hoeksche Waard indien een opname nog niet aan de orde is.
De inzet van een VPTZ vrijwilliger kan ook ondersteunend zijn wanneer er een wachtlijst is in de hospice en de gast nog niet in de hospice opgenomen kan worden. De vrijwilliger zorgt dan voor ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger, zodat de situatie thuis nog even vol te houden is.

 

De organisatie

Bij een verdere professionalisering en de ontwikkelingen in de (hospice)zorg past een open en transparante organisatie die voldoet aan de Governance Code voor de zorg. Hierin is onder andere geregeld dat het besturen van de organisatie en het toezicht daarop gescheiden moet zijn. In dit kader is sinds 2019 de stichting Hospice Hoeksche Waard gesplitst in een Zorgstichting (Stichting Hospice Hoeksche Waard Zorg) en een Vermogensstichting (Stichting Hospice Hoeksche Waard). Momenteel liggen de nieuwe statuten van beide stichtingen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en in de hospice.
Bij de Zorgstichting wordt het Raad van Toezicht model gehanteerd. Hierbij heeft de directeur-bestuurder de dagelijkse leiding van de hospice. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur (directeur-bestuurder) en op de algemene gang van zaken in de hospice.

 

Samenwerking 

Vanaf het begin van de hospice is er een samenwerking met Careyn. Deze samenwerking is gericht op productieafspraken met de zorgverzekeraar en de inzet van de  verpleegkundigen. Om kwalitatieve en kwantitatieve redenen is besloten om per 1 januari 2020 te stoppen met de samenwerking zoals deze nu nog is.
Wij onderzoeken momenteel en voeren gesprekken met nieuwe samenwerkingspartner(s) om de expertise en synergie van hospicezorg te vergroten.

 

Verpleegkundigen in dienst van de hospice

Vanaf 1 januari 2020 zullen de verpleegkundigen die in de hospice werken ook in dienst van de hospice treden. In goed overleg met Careyn worden de verpleegkundigen die deze overstap willen maken overgedragen. De voorwaarden en afspraken die reeds bestaan met de verpleegkundigen worden gerespecteerd. Iedere verpleegkundige heeft de keuze om bij Careyn in dienst te blijven als zij/hij dat wil (maar dan in de thuiszorg). Een combinatie van contract bij beide organisaties blijft ook mogelijk.  De CAO VVT zal worden gevolgd.

 

Huisvesting

De bezetting van de hospice is al ruim een half jaar erg hoog en ligt rond de 92%. Helaas moeten we regelmatig een wachtlijst hanteren. Hierdoor kunnen mensen die graag hun laatste periode in Hospice Hoeksche Waard willen doorbrengen helaas hier niet terecht. De hospice is dan volledig bezet. Wij vinden het vervelend om mensen/gasten te moeten teleurstellen. De landelijke trend van meer vraag naar hospicebedden is ook in de Hoeksche Waard te voelen.
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar hospicebedden in de Hoeksche Waard, ook in de toekomst, zijn we ons aan het oriënteren op nieuwe huisvestingsmogelijkheden. Ook wordt gedacht om tijdelijke opvang voor palliatieve patiënten te realiseren. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Daar is grote behoefte aan. Onderzoek moet leiden naar beleid en inzicht in financieringsvormen.

 

Meer nieuws

Directeur-bestuurder treedt toe tot bestuur van AHzN

07 jul 2020

Directeur-bestuurder treedt toe tot bestuur van AHzN

Onze directeur-bestuurder, Miek van den Boogaard, is tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)...

Hospice Hoeksche Waard Zorg behaalt keurmerk PREZO Hospicezorg

09 mei 2020

Hospice Hoeksche Waard Zorg behaalt keurmerk PREZO Hospicezorg

De gasten die in de Hospice Hoeksche Waard Zorg verblijven verdienen de beste mogelijke zorg en aandacht in hun laatste levensfase. Dagel...

Informatie-ochtend op 26 mei gaat niet door

06 mei 2020

Informatie-ochtend op 26 mei gaat niet door

De geplande informatie-ochtend op 26 mei gaat helaas niet door. Zodra het weer mogelijk is om informatie ochtenden en -middagen te...

Informatie-middag 6 april gaat helaas niet door

23 mrt 2020

Informatie-middag 6 april gaat helaas niet door

De informatie-middag van 6 april kan ivm alle Corona maatregelen helaas niet door gaan. We hopen dat de situatie in mei dusdanig i...