home / nieuws / Ontwikkelingen in Hospice Hoeksche Waard

Ontwikkelingen in Hospice Hoeksche Waard

Ontwikkelingen in Hospice Hoeksche Waard

De kwaliteit

Hospice Hoeksche Waard is al enige tijd volop in ontwikkeling. Een belangrijke reden voor deze ontwikkelingen is dat we de goede kwaliteit van de zorg nog verder willen professionaliseren. Onze gasten verdienen de best mogelijke zorg en aandacht vanuit lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel oogpunt. Hier wordt dagelijks door zeer betrokken zorgverleners en vrijwilligers met veel plezier aan gewerkt.
We streven  een hoge kwaliteit van zorg en expertise op het gebied van palliatieve zorg na. In dat kader is circa 2 jaar geleden het traject ingezet om het PREZO keurmerk voor hospices te gaan halen. We zijn hiermee goed op weg en we hopen de audit hiervoor in december 2019 positief af te sluiten.

 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Sinds 2018 wordt vanuit de hospice ook Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg  (VPTZ) thuis verleend. Naast de zorg in de hospice is dat een mooie aanvulling in de Hoeksche Waard indien een opname nog niet aan de orde is.
De inzet van een VPTZ vrijwilliger kan ook ondersteunend zijn wanneer er een wachtlijst is in de hospice en de gast nog niet in de hospice opgenomen kan worden. De vrijwilliger zorgt dan voor ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger, zodat de situatie thuis nog even vol te houden is.

 

De organisatie

Bij een verdere professionalisering en de ontwikkelingen in de (hospice)zorg past een open en transparante organisatie die voldoet aan de Governance Code voor de zorg. Hierin is onder andere geregeld dat het besturen van de organisatie en het toezicht daarop gescheiden moet zijn. In dit kader is sinds 2019 de stichting Hospice Hoeksche Waard gesplitst in een Zorgstichting (Stichting Hospice Hoeksche Waard Zorg) en een Vermogensstichting (Stichting Hospice Hoeksche Waard). Momenteel liggen de nieuwe statuten van beide stichtingen ter inzage bij de Kamer van Koophandel en in de hospice.
Bij de Zorgstichting wordt het Raad van Toezicht model gehanteerd. Hierbij heeft de directeur-bestuurder de dagelijkse leiding van de hospice. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur (directeur-bestuurder) en op de algemene gang van zaken in de hospice.

 

Samenwerking 

Vanaf het begin van de hospice is er een samenwerking met Careyn. Deze samenwerking is gericht op productieafspraken met de zorgverzekeraar en de inzet van de  verpleegkundigen. Om kwalitatieve en kwantitatieve redenen is besloten om per 1 januari 2020 te stoppen met de samenwerking zoals deze nu nog is.
Wij onderzoeken momenteel en voeren gesprekken met nieuwe samenwerkingspartner(s) om de expertise en synergie van hospicezorg te vergroten.

 

Verpleegkundigen in dienst van de hospice

Vanaf 1 januari 2020 zullen de verpleegkundigen die in de hospice werken ook in dienst van de hospice treden. In goed overleg met Careyn worden de verpleegkundigen die deze overstap willen maken overgedragen. De voorwaarden en afspraken die reeds bestaan met de verpleegkundigen worden gerespecteerd. Iedere verpleegkundige heeft de keuze om bij Careyn in dienst te blijven als zij/hij dat wil (maar dan in de thuiszorg). Een combinatie van contract bij beide organisaties blijft ook mogelijk.  De CAO VVT zal worden gevolgd.

 

Huisvesting

De bezetting van de hospice is al ruim een half jaar erg hoog en ligt rond de 92%. Helaas moeten we regelmatig een wachtlijst hanteren. Hierdoor kunnen mensen die graag hun laatste periode in Hospice Hoeksche Waard willen doorbrengen helaas hier niet terecht. De hospice is dan volledig bezet. Wij vinden het vervelend om mensen/gasten te moeten teleurstellen. De landelijke trend van meer vraag naar hospicebedden is ook in de Hoeksche Waard te voelen.
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar hospicebedden in de Hoeksche Waard, ook in de toekomst, zijn we ons aan het oriënteren op nieuwe huisvestingsmogelijkheden. Ook wordt gedacht om tijdelijke opvang voor palliatieve patiënten te realiseren. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Daar is grote behoefte aan. Onderzoek moet leiden naar beleid en inzicht in financieringsvormen.

 

Meer nieuws

Herdenkingsbijeenkomst 6 maart 2024

15 mrt 2024

Herdenkingsbijeenkomst 6 maart 2024

Op 6 maart vond er weer een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Eendrachsthoeve. Samen met de nabestaanden en onze medewerkers herdachten...

Informatiedagen in 2024

15 mrt 2024

Informatiedagen in 2024

Wilt u meer weten over (werken in ) onze hospice ? Bezoek dan eens onze informatiedagen. We ontvangen u dan graag in ons Koetshui...

We zoeken nieuwe vrijwilligers !

04 mrt 2024

We zoeken nieuwe vrijwilligers !

De hospice is op zoek naar verschillende nieuwe vrijwilligers. Voor het werken als vrijwilliger in de hos...

Hoeksche Waardse kunst in de hospice

17 nov 2023

Hoeksche Waardse kunst in de hospice

Om de vrij kale wanden in het nieuwe deel van de hospice wat ‘op te vrolijken” werd het idee geopperd om contact te zoeken me...